Viltstängsel i trä

Till våra viltstängsel och övriga produkter använder vi inhemsk obehandlat träråvara i alla våra produkter tillsammans med obehandlade skruv och spik för sammanfogning. Allt detta för att produkten ska kunna brytas ned av naturen för att undvika extra demonteringskostnader i framtiden. Vi kan leverera våra produkter inom hela Sverige. Vänligen återkom för offert för just ditt projekt!

Problem med betesskador?

Viltstängsel i trä


Vilstängsel i trä är lämplig för skogliga föryngringar som skydd mot betesskador orsakade av klövvilt. Våra viltstängsel lämpar sig för de flesta typer av terränger och är godkänd av Skogsstyrelsen som viltstängsel vid ansökan av stöd för anläggning av tex ädellövskog eller energiskog. Viltstängslet levereras med lokala transportörer och lossning vid avlägg sker enligt önskemål. Montering sker antingen av våra egna montörer alternativt att kunden monterar själv efter önskemål.

 

Går du i tankar att investera i ett viltstängsel? 

Kontakta oss gärna i ett så tidigt stadium som möjligt för tips, råd och en kostnadsfri offert.

Godkänt av Skogsstyrelsen


Produkten lämpar sig för de flesta typer av terränger och är godkänd av Skogsstyrelsen och Länssyrelsen som viltstängsel vid ansökan av stöd för anläggning av tex ädellövskog eller energiskog (ansökan via Länsstyrelsen).