Solitärskydd i trä

Till våra solitärskydd använder vi inhemsk obehandlat träråvara tillsammans med obehandlade skruv och spik för sammanfogning. Allt detta för att produkten ska vara så miljövänlig som möjligt och kunna brytas ned av naturen. Detta besparar även våra kunder extra demonteringskostnader i framtiden. Vi kan leverera våra produkter inom hela Sverige. Vänligen återkom för offert för just ditt projekt!

Temporärt skydd av träd

Skydd för solitärträd


Vårt solitärskydd i trä skyddar unga solitärträd under den period där klövviltet utgör en fara för det unga trädet. Solitärskyddet består av 3 sektioner som placeras runt solitären.
Solitärskyddet tillverkas av obehandlat trä för miljövänligt och skonsamt skydd av plantan. Vårt solitäskydd förankras med en ekpåle för att stå emot vind och väder. Vi montage av skyddet kan vi erbjuda både obehandlad ståltråd eller skruv som sammanfogar de tre sektionerna.

Solitärskydd i trä för miljövänligt och skonsamt skydd av unga solitärträd. Vilstängsel av SVITAB Svenska Viltstängsel i Trä

Unik spik för våra solitärskydd

Träspik


Vi har även tagit fram träspik av hårt pressat bokträ från FSC-godkänd skog. En unik spik som genom friktionen som skapas när träspiken pressas samman med träet sammanfogas med hjälp av ligninet.


Träspiken är i dagsläget inte färdigtestad i våra solitärskydd. Vill du vara en del i utveckling och prova denna produkt, kontakta gärna oss.

Solitärskydd i trä för miljövänligt och skonsamt skydd av unga solitärträd. Vilstängsel av SVITAB Svenska Viltstängsel i Trä

Går du i tankar att investera i skydd av dina solitärer? 

Kontakta oss gärna i ett så tidigt stadium som möjligt för tips, råd och en kostnadsfri offert.

Godkänt av Skogsstyrelsen


Produkten lämpar sig för de flesta typer av terränger och är godkänd av Skogsstyrelsen och Länssyrelsen som viltstängsel vid ansökan av stöd för anläggning av tex ädellövskog eller energiskog (ansökan via Länsstyrelsen).