Färist i ek

Vi använder inhemsk obehandlat träråvara i alla våra produkter tillsammans med obehandlade skruv och spik för sammanfogning. Allt detta för att produkten ska kunna brytas ned av naturen för att undvika extra demonteringskostnader i framtiden. Vi kan leverera våra produkter inom hela Sverige. Vänligen återkom för offert för just ditt projekt!

Snällt mot djur & natur 

Färister i ek


Denna produkt används i huvudsak i de fall viltstängsel korsar en stig eller skogsbilväg där framkomligheten skall vara i det närmaste opåverkad. Färisten består till största delen av ek och tillverkas prefabricerad för att sedan monteras ihop i fält. Färisten placeras normalt ovanpå en stig eller skogsbilväg dvs. ingen grävning behöver normalt att ske.


Färist i trä -Färister i ek av SVITAB Svenska Viltstängsel i Trä

Går du i tankar att investera i färist i ek? 

Kontakta oss gärna i ett så tidigt stadium som möjligt för tips, råd och en kostnadsfri offert.

Godkänt av Skogsstyrelsen


Produkten lämpar sig för de flesta typer av terränger och är godkänd av Skogsstyrelsen och Länssyrelsen som viltstängsel vid ansökan av stöd för anläggning av tex ädellövskog eller energiskog (ansökan via Länsstyrelsen).