Skonsamt, lönsamt & smidigt


En naturlig produkt - från skogen för skogen!


Vi använder inhemsk obehandlat träråvara i alla våra produkter tillsammans med obehandlade skruv och spik för sammanfogning. Allt detta för att produkten ska kunna brytas ned av naturen för att undvika extra demonteringskostnader i framtiden. Vi kan leverera våra produkter inom hela Sverige. Kontakta oss för offert för just ditt projekt!

Varför viltstängsel i trä?


Är man ute efter en lyckad föryngring utan betesskador orsakade av klövvilt, kan det vara ett bra alternativ att montera ett viltstängsel i trä. Monteringen lämpar sig bra på all typ av skogsmark. Flexibiliteten gör det möjligt att sätta upp viltstängsel i trä även där terrängen är blockig eller kuperad. Ytterligare en aspekt till att använda trästängsel är att råvaran kommer från skogen och är ett miljövänligt sätt att trygga återbeskogningen av en ny generation skog.

Inspirerat från Tyskland


Trästängsel är en relativt ny produkt i Sverige, men används kontinuerligt i Tyskland sedan många år tillbaka. Där är trästängsel vanligt förekommande för att skydda skogliga föryngringar och för att uppfylla miljöpolicyn.

 Fördelar 


 • Enkel montering
 • Ingen eller enkel demontering
 • Går att montera på kuperad/blockig terräng
 • Produkt från skogen

En bra investering


Trästängsel är ett bra sätt att använda den skogliga råvaran för att säkerställa nästa generation skog och fördelarna är många. 

 • Inhemsk råvara
 • Naturlig produkt
 • Biologiskt nedbrytbart
 • Enkelt att laga och forma efter egna önskemål
 • Enkel montering
 • Smälter in i omgivningen
 • Prisvärt

Godkända av Skogsstyrelsen


Våra stängsel lämpar sig för de flesta typer av terränger och är godkänd av Skogsstyrelsen som viltstängsel vid ansökan av stöd för anläggning av tex ädellövskog eller energiskog (ansökan via Länsstyrelsen).

Går du i tankar att investeria i ett viltstängsel? 

Kontakta oss gärna i ett så tidigt stadium som möjligt för tips, råd och en kostnadsfri offert.