Skonsamt, lönsamt & smidigt


En naturlig produkt - från skogen för skogen!

Vi använder inhemsk obehandlat träråvara i alla våra produkter tillsammans med obehandlade skruv och spik för sammanfogning. Allt detta för att produkten ska kunna brytas ned av naturen för att undvika extra demonteringskostnader i framtiden. Vi kan leverera våra produkter inom hela Sverige. Kontakta oss för offert för just ditt projekt!

Rådgivning kring stängsellösningar


Ju tidigare vi kommer i kontakt med dig som kund, desto större möjlighet har vi att ge råd för att optimera förutsättningar så som arrondering och utformning av stängslet för att konceptet ska bli kostnadseffektivt.

Leverans


Vi använder oss av egen personal alternativt beprövade transportföretag med erfarenhet av att hantera våra produkter. Beroende på kundens förutsättningar, transporterar vi med olika
typer av lastbilar.

Tillverkning av viltstängsel i trä


Vi erbjuder en mängd olika stängsel/hägn och liknande produkter i trä – alla tillverkade av Svensk träråvara.


Montering


Vi arbetar utifrån en noga framtagen arbetsmetodik som säkerställer ett stabilt och effektivt montage. Vår flexibilitet innebär även att vi kan erbjuda dig som kund möjlighet att utföra montaget med egna resurser och ges då möjlighet till support från oss.

Varför viltstängsel i trä?


Är man ute efter en lyckad föryngring utan betesskador orsakade av klövvilt, kan det vara ett bra alternativ att montera ett viltstängsel i trä. Monteringen lämpar sig bra på all typ av skogsmark. Flexibiliteten gör det möjligt att sätta upp viltstängsel i trä även där terrängen är blockig eller kuperad. Ytterligare en aspekt till att använda trästängsel är att råvaran kommer från skogen och är ett miljövänligt sätt att trygga återbeskogningen av en ny generation skog.


Fördelar 


 • Enkel montering
 • Ingen eller enkel demontering
 • Går att montera på kuperad/blockig terräng
 • Produkt från skogen


En bra investering


Trästängsel är ett bra sätt att använda den skogliga råvaran för att säkerställa nästa generation skog och fördelarna är många. 

 • Inhemsk råvara
 • Naturlig produkt
 • Biologiskt nedbrytbart
 • Enkelt att laga och forma efter egna önskemål
 • Enkel montering
 • Smälter in i omgivningen
 • Prisvärt


Vi utvecklas 


Vi har även tagit fram träspik av hårt pressat bokträ från FSC-godkänd skog. En unik spik som genom friktionen som skapas när träspiken pressas samman med träet sammanfogas med hjälp av ligninet.


Träspiken är i dagsläget inte färdigtestad i våra solitärskydd. Vill du vara en del i utveckling och prova denna produkt, kontakta gärna oss.


Godkända av Skogsstyrelsen


Våra stängsel lämpar sig för de flesta typer av terränger och är godkänd av Skogsstyrelsen som viltstängsel vid ansökan av stöd för anläggning av tex ädellövskog eller energiskog (ansökan via Länsstyrelsen).


Går du i tankar att investera i ett viltstängsel? 

Kontakta oss gärna i ett så tidigt stadium som möjligt för tips, råd och en kostnadsfri offert.