Hem

Svenska Viltstängsel I Trä AB

Vi är ett företag med inriktning på produktion och montering av viltstängsel i trä. Vi finns i Älvsered, Hallands Län där produktionen också sker.

Målet är att kunna erbjuda skogsägare ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella stålnätshägn för att skydda den nya generationen skog från betesskador orsakade av klövvilt.

Fördelar med trästängsel

 • Enkel montering
 • Ingen eller enkel demontering
 • Går att montera på kuperad/blockig terräng
 • Produkt från skogen

Varför trästängsel?

Är man ute efter en lyckad föryngring utan betesskador orsakade av klövvilt, kan det vara ett bra alternativ att montera ett trästängsel. Monteringen lämpar sig bra på all typ av skogsmark. Flexibiliteten gör det möjligt att sätta upp trästängsel även där terrängen är blockig eller kuperad. Ytterligare en aspekt till att använda trästängsel är att råvaran kommer från skogen och är ett miljövänligt sätt att trygga återbeskogningen av en ny generation skog.

”Trästängsel är ett bra sätt att använda den skogliga
råvaran för att säkerställa nästa generation skog”

Inspirerat från Tyskland

Trästängsel är en relativt ny produkt i Sverige, men används kontinuerligt i Tyskland sedan många år tillbaka. Där är trästängsel vanligt förekommande för att skydda skogliga föryngringar och för att uppfylla miljöpolicyn.

Vår produkt

Trästängslet tillverkas i sektioner med höjden 2,1m och längden 3,6m, vilket gör dem enkelt flyttbara för två personer. Trästängslet kan levereras som en byggsats till kunden eller komplett där SVITAB ombesörjer montaget. För att kunna erbjuda kunden möjlighet att utföra montaget i egen regi, tillhandahålls en monteringsanvisning där det finns angivet steg för steg hur en säker och effektiv montering utförs.

Kort & Gott

 • Inhemsk råvara
 • Naturlig produkt
 • Biologiskt nedbrytbart
 • Enkelt att laga och forma efter egna önskemål
 • Enkel montering
 • Smälter in i omgivningen
 • Prisvärt
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close