En produkt från skogen för skogen!


SVITAB - Svenska Viltstängsel i Trä AB är ett företag med inriktning på produktion och montering av viltstängsel i trä. Vi finns i Älvsered, Hallands Län där produktionen också sker.


Vårt mål är att kunna erbjuda skogsägare i hela Sverige en komplett lösning för att skydda nya generationen skog från betesskador orsakade av klövvilt. Vårt koncept klarar i stort sett all typ av terräng utan markpreparering!

Det här står SVITAB för 

Våra stängsel


Våra viltstängsel i trä tillverkas i sektioner med höjden 2,1m och längden 3 eller 3,6m, vilket gör dem enkelt flyttbara för två personer. Trästängslet kan levereras som en byggsats till kunden eller komplett där SVITAB ombesörjer montaget. För att kunna erbjuda dig som kund möjlighet att utföra montaget i egen regi, tillhandahålls en monteringsanvisning där det finns angivet steg för steg hur en säker och effektiv montering av ditt nya viltstängsel i trä utförs.

SVITAB - viltstängsel och hägn i trä

Varför viltstängsel i trä? 


Är man ute efter en lyckad föryngring utan betesskador orsakade av klövvilt, kan det vara ett bra alternativ att montera ett viltstängsel i trä. Monteringen lämpar sig bra på all typ av skogsmark. Flexibiliteten gör det möjligt att sätta upp viltstängsel i trä även där terrängen är blockig eller kuperad. Ytterligare en aspekt till att använda trästängsel är att råvaran kommer från skogen och är ett miljövänligt sätt att trygga återbeskogningen av en ny generation skog.

SVITAB- Svenska viltstängseli trä

En klok investering


Trästängsel är ett bra sätt att använda den skogliga råvaran för att säkerställa nästa generation skog och fördelarna är många. 

  • Inhemsk råvara
  • Naturlig produkt
  • Biologiskt nedbrytbart
  • Enkelt att laga och forma efter egna önskemål
  • Enkel montering
  • Smälter in i omgivningen
  • Prisvärt
Fördelar med viltstängsel i Trä - SVITAB

Går du i tankar att investera i ett viltstängsel? 

Kontakta oss gärna i ett så tidigt stadium som möjligt för tips, råd och en kostnadsfri offert.

Godkänt av Skogsstyrelsen


Produkten lämpar sig för de flesta typer av terränger och är godkänd av Skogsstyrelsen och Länssyrelsen som viltstängsel vid ansökan av stöd för anläggning av tex ädellövskog eller energiskog (ansökan via Länsstyrelsen).