BILDGALLERI

Projekt Kärret

Omkring 1,5 ha är planterade med ek och lind och tillsammans med ett trästängsel från Svenska Viltstängsel I Trä AB finns det goda förutsättningar för en fin lövskog i framtiden.

Projekt Bösteshult

Omkring 1 ha gamla betesmarker är inhägnat med målet att erhålla en variationsrik framtida lövskog med kulturpåverkan. När hägnet monterades fanns självföryngrade plantor av björk, asp, ek, bok, rönn, sälg och hassel i stort antal, men betestrycket från klövviltet var för omfattande för att plantorna skulle nå över betesäker höjd.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close