Om oss

Svenska Viltstängsel I Trä AB  erbjuder konceptlösningar för skydd av viltbegärliga skogsplantor.


Med gedigen kunskap inom såväl skogsnäringen som träförädling har vi utvecklat ett system för hela kedjan, från obehandlad bräda till komplett viltstängsel! Våra flexibla stängsellösningar möjliggör placering i fält utifrån ståndorten, dvs. vi placerar stängslet med största fokus på föryngringen och mindre fokus på terrängen.


SVITAB är en del i kedjan för att uppnå ett hållbart och uthålligt skogsbruk!

Vårt koncept

Rådgivning kring stängsellösningar
Ju tidigare vi kommer i kontakt med dig som kund, desto större möjlighet har vi att ge råd för att optimera förutsättningar så som arrondering och utformning av stängslet för att konceptet ska bli kostnadseffektivt.


Tillverkning av viltstängsel i Trä
Vi erbjuder en mängd olika viltstängsel/hägn och liknande produkter i trä – alla tillverkade av Svensk träråvara.


Leverans
Vi använder oss av egen personal alternativt beprövade transportföretag med erfarenhet av att hantera våra produkter. Beroende på kundens förutsättningar, transporterar vi med olika
typer av lastbilar.


Montering
Vi arbetar utifrån en noga framtagen arbetsmetodik som säkerställer ett stabilt och effektivt montage. Vår flexibilitet innebär även att vi kan erbjuda dig som kund möjlighet att utföra montaget med egna resurser och ges då möjlighet till support från oss.

Vårt team

Svenska Viltstängsel I Trä AB grundades 2018 av Tobias Andreasson, Lenny Andersson, Adam Everås & Håkan Johansson.


Tillsammans har vi lång erfarenhet av skogsbruk och den skogliga råvarans egenskaper.

Vi producerar och monterar trästängsel med målet att skydda din föryngring mot betesskador orsakade av klövvilt.

  • Vi innehar F-skattesedel
  • Org.nr: 559162-7475

SVITAB i social media

Vår vision

  • Vi är ett nischat företag med fokus på att skydda skogliga föryngringar mot betesskador orsakade av
    klövvilt.


  • Vi erbjuder kunderna hela kedjan, från rådgivning till ett färdigt viltstängsel med allt vad det innebär och produkten är anpassad efter nordiska förhållanden.
  • Vi använder förnyelsebara material i våra produkter, vilket är en kärnfråga för oss!


  • Vi monterar årligen milvis av viltstängsel, vilket leder till att vår erfarenhet och kunskap är gedigen och beprövad!