Om oss


Svenska Viltstängsel I Trä AB grundades 2018 av Tobias Andreasson, Lenny Andersson, Adam Everås & Håkan Johansson.


Tillsammans har vi lång erfarenhet av skogsbruk och den skogliga råvarans egenskaper.

Vi producerar och monterar trästängsel med målet att skydda din föryngring mot betesskador orsakade av klövvilt.

  • Vi innehar F-skattesedel
  • Org.nr: 559162-7475

SVITAB i social media

Vår team

Vår vision

  • Vi är ett nischat företag med fokus på att skydda skogliga föryngringar mot betesskador orsakade av
    klövvilt.


  • Vi erbjuder kunderna hela kedjan, från rådgivning till ett färdigt viltstängsel med allt vad det innebär och produkten är anpassad efter nordiska förhållanden.
  • Vi använder förnyelsebara material i våra produkter, vilket är en kärnfråga för oss!


  • Vi monterar årligen milvis av viltstängsel, vilket leder till att vår erfarenhet och kunskap är gedigen och beprövad!