Betesindikator

Vi använder inhemsk obehandlat träråvara i alla våra produkter tillsammans med obehandlade skruv och spik för sammanfogning. Allt detta för att produkten ska kunna brytas ned av naturen för att undvika extra demonteringskostnader i framtiden. Vi kan leverera våra produkter inom hela Sverige. Vänligen återkom för offert för just ditt projekt!

Hur omfattande är betestrycket i din skog?

Betesindikator


Genom att montera upp betesindikatorer som utgör en yta på omkring 100m2 vardera finns det möjlighet att se hur omfattande betestrycket är på just din fastighet.


I paketet betesindikator ingår:

  • 13 st grindsektioner
  • Sammanfogning av sektioner
  • Monteringsanvisning


Viltskydd mot klövvilt - Betesindikator av SVITAB

Går du i tankar att investera i en betesindikator? 

Kontakta oss gärna i ett så tidigt stadium som möjligt för tips, råd och en kostnadsfri offert.

Godkänt av Skogsstyrelsen


Produkten lämpar sig för de flesta typer av terränger och är godkänd av Skogsstyrelsen och Länssyrelsen som viltstängsel vid ansökan av stöd för anläggning av tex ädellövskog eller energiskog (ansökan via Länsstyrelsen).