Skydd till fruktträd

Vi använder inhemsk obehandlat träråvara i alla våra produkter tillsammans med obehandlade skruv och spik för sammanfogning. Allt detta för att produkten ska kunna brytas ned av naturen för att undvika extra demonteringskostnader i framtiden. Vi kan leverera våra produkter inom hela Sverige. Vänligen återkom för offert för just ditt projekt!

Temporärt skydd

Skydd för fruktträdd


Denna produkt syftar till att skydda fruktträd under den period där klövviltet utgör en fara för såväl träden som frukten. Hägnet består av 4 sektioner som placeras likt en kvadrat och en av sektionerna innehåller en genomgång för att kunna komma åt frukten. Hägnet brukar normalt behöva skydda fruktträdet i omkring en månads tid, därefter monteras det ned tills det är dags att montera upp igen året därpå.


Skydd för fruktträd -  Hägna in ditt fruktträd med viltskydd mot klövvilt

Går du i tankar att investera i skydd till fruktträd? 

Kontakta oss gärna i ett så tidigt stadium som möjligt för tips, råd och en kostnadsfri offert.

Godkänt av Skogsstyrelsen


Produkten lämpar sig för de flesta typer av terränger och är godkänd av Skogsstyrelsen och Länssyrelsen som viltstängsel vid ansökan av stöd för anläggning av tex ädellövskog eller energiskog (ansökan via Länsstyrelsen).