Stängsellösningar i trä
Gemensamt för alla våra produkter

Vi använder inhemsk obehandlat träråvara i alla våra produkter tillsammans med obehandlade skruv och spik för sammanfogning. Allt detta för att produkten ska kunna brytas ned av naturen för att undvika extra demonteringskostnader i framtiden. Vi kan leverera våra produkter inom hela Sverige. Vänligen återkom för offert för just ditt projekt!

Problem med betesskador?

Viltstängsel i trä


Denna produkt är lämplig för skogliga föryngringar som skydd mot betesskador orsakade av klövvilt. Produkten lämpar sig för de flesta typer av terränger och är godkänd av Skogsstyrelsen som viltstängsel vid ansökan av stöd för anläggning av tex ädellövskog eller energiskog. Viltstängslet levereras med lokala transportörer och lossning vid avlägg sker enligt önskemål. Montering sker antingen av våra egna montörer alternativt att kunden monterar själv efter önskemål.  

Hur omfattande är betestrycket i din skog?

Betesindikator


Genom att montera upp betesindikatorer som utgör en yta på omkring 100m2 vardera finns det möjlighet att se hur omfattande betestrycket är på just din fastighet.


I paketet betesindikator ingår:

  • 13 st grindsektioner
  • Sammanfogning av sektioner
  • Monteringsanvisning

För ökad biologisk mångfald

Fauna-paket


Denna produkt är framtagen till markägare, jägare och naturintresserade för att öka den biologiska mångfalden i landskapet. Produkten består av 13 sektioner med tillhörande lämpligt antal plantor som i en cirkulär formation skapar en area på omkring 100m2. Dessa placeras sedan ut, antingen på ett kalhygge för att bryta kalmarkskänslan eller i jordbrukslandskapet för att skapa ”viltremisser”.

Temporärt skydd

Skydd för fruktträdd


Denna produkt syftar till att skydda fruktträd under den period där klövviltet utgör en fara för såväl träden som frukten. Hägnet består av 4 sektioner som placeras likt en kvadrat och en av sektionerna innehåller en genomgång för att kunna komma åt frukten. Hägnet brukar normalt behöva skydda fruktträdet i omkring en månads tid, därefter monteras det ned tills det är dags att montera upp igen året därpå.

Snällt mot djur & natur 

Färistar i ek


Denna produkt används i huvudsak i de fall viltstängsel korsar en stig eller skogsbilväg där framkomligheten skall vara i det närmaste opåverkad. Färisten består till största delen av ek och tillverkas prefabricerad för att sedan monteras ihop i fält. Färisten placeras normalt ovanpå en stig eller skogsbilväg dvs. ingen grävning behöver normalt att ske.

Går du i tankar att investeria i ett viltstängsel? 

Kontakta oss gärna i ett så tidigt stadium som möjligt för tips, råd och en kostnadsfri offert.

Godkänt av Skogsstyrelsen


Produkten lämpar sig för de flesta typer av terränger och är godkänd av Skogsstyrelsen och Länssyrelsen som viltstängsel vid ansökan av stöd för anläggning av tex ädellövskog eller energiskog (ansökan via Länsstyrelsen).