Om

Svenska Viltstängsel I Trä AB grundades 2018 av Tobias Andreasson, Lenny Andersson, Adam Everås & Håkan Johansson. Tillsammans har vi lång erfarenhet av skogsbruk och den skogliga råvarans egenskaper.

Vi producerar och monterar trästängsel med målet att skydda din föryngring mot betesskador orsakade av klövvilt.

Svitab2

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close